Mỡ cho bánh răng hở

- 0%

G. BESLUX HEAVY MILL PLUS II

Mỡ bôi trơn bánh răng hở với gốc dầu bán tổng hợp và phụ gia đặc biệt.

- 0%

G.BESLUX CROWN H-O PLUS

Mỡ bôi trơn khớp nối răng, bánh răng hở của hệ thống nghiền, lò nung (thích hợp hệ thống phun tự động).

- 0%

G.BESLUX CROWN RPR

Chất bôi trơn sửa chữa bánh răng hở

- 0%

G. Beslux Crown M – FLUID & L – FLUID

Sản phẩm đặc biệt bôi trơn cho bánh răng hở với thành phần dầu gốc độ nhớt cao và phụ gia bôi trơn rắn.