Chi tiết sản phẩm

Việc lắp đặt chất bôi trơn tự động được cải tiến để trở nên dễ dàng và thuận tiện và đáng tin cậy hơn, trong đó người ta có thể tùy chỉnh tần suất bôi trơn bằng tay dựa trên nhu cầu bôi trơn thực tế . Beslux Lube được thiết kế cho các điểm bôi trơn khó tiếp cận hoặc nguy hiểm liên quan đến vị trí của chúng hoặc khó quan sát.

 

bom-mo-tu-dong-1

/bom-mo-tu-dong-2

Sản phẩm liên quan