Chi tiết sản phẩm

Beslux Gear Atox F

Dầu xích an toàn thực phẩm.
Sản phẩm đặc biệt được khuyến cáo cho xích và hệ thống xích trong dây chuyền chế biến thực phẩm

Sản phẩm liên quan