- 0%

G. BESLUX HEAVY MILL PLUS II

Mỡ bôi trơn bánh răng hở với gốc dầu bán tổng hợp và phụ gia đặc biệt.

- 0%

BESLUX TEX-22, 46

Dầu bôi trơn đặc biệt cho máy dệt kim phẳng (MÁY DỆT LEN) 

- 0%

G.BESLUX CROWN H-O PLUS

Mỡ bôi trơn khớp nối răng, bánh răng hở của hệ thống nghiền, lò nung (thích hợp hệ thống phun tự động).

- 0%

​G.Beslux ELG-38

​Mỡ cho tiếp điểm điện với hệ phụ gia được bổ xung hàm lượng cao chất rắn có khả năng dẫn điện.

- 0%

G.Beslux Contact L-3/S

Mỡ dẫn điện, bôi trơn và bảo vệ cho các tiếp điểm điện.

- 0%

G.A.Bessil P-1

Mỡ silicone cách điện

- 0%

BESLUX GRAFOL HT & HT 320

Mỡ bôi trơn đặc biệt cho vành băng đa, guốc lò nung. 

- 0%

Mỡ Silicone G.A. Bessil 25

Mỡ silicone đa năng, chứng nhận bôi trơn an toàn thực phẩm NSF - H1.

- 0%

IKV Triboflon Mya 502 FG

Mỡ trắng PTFE/PFPE, chứng nhận an toàn thực phẩm NSF H-1, nhiệt độ làm việc lên đến 300 oC và không nóng chảy.

- 0%

G.Beslux Fluor H-2

Mỡ trắng PTFE/PFPE chịu nhiệt độ cao (>280 0C ), an toàn thực phẩm và không nóng chảy.

- 0%

BESLUX CHAIN VLTR 320 ATOX

Dầu xích tổng hợp an toàn thực phẩm và chịu nhiệt độ cao ( đến 650 0C).

- 0%

G.BESLUX CROWN RPR

Chất bôi trơn sửa chữa bánh răng hở