Mỡ bôi trơn tiếp điểm điện

- 0%

G.Beslux Contact L-3/S

Mỡ bôi trơn và bảo vệ tiếp điểm điện gốc tổng hợp.

- 0%

​G.Beslux ELG-38

​​G.Beslux ELG-38 Mỡ gốc khoáng với hàm lượng cao chất rắn dẫn điện