Mỡ chịu tải trọng cao

- 0%

G.Beslux Sulplex H-2 plus

Mỡ chịu nước, chịu tải ở nhiệt độ cao