Mỡ chịu nhiệt độ cao

- 0%

G.Beslux Komplex Alfa II

G.Beslux Komplex Alfa II Mỡ cho các ứng dụng nhiệt độ, tải trọng và tốc độ cao
- 0%

G.Beslux Komplex HT-2/S

Mỡ tổng hợp Polyurea cho vòng bi chịu nhiệt độ cao, tải trọng cao.