Chi tiết sản phẩm

Mỡ gốc dầu PFPE, chất làm đặc PTFE, nhiệt độ làm việc đến 260 độ C, mỡ không bị rửa trôi bởi các  tác nhân hóa học, chứng nhận an toàn thực phẩm NSF H1.

Sản phẩm liên quan