Chi tiết sản phẩm

Dầu mỡ an toàn thực phẩm

Ngành công nghiệp thực phẩm nói chung ngày càng có yêu cầu lớn hơn và đặc biệt hơn...
Ngành công nghiệp thực phẩm nói chung ngày càng có yêu cầu lớn hơn và đặc biệt hơn khi đề cập đến vấn đề an toàn, sạch sẽ và tránh nhiễm bẩn trong quá trình xử lý thực phẩm. Đây chính là lý do mà Brugarolas tập trung nhiều nguồn lực và công nghệ vào việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn đặc biệt cho dây chuyền thiết bị ngành công nghiệp thực phẩm từ khâu xử lý nguyên liệu đến khâu đóng gói.

Sản phẩm liên quan