Hiển thị

Industries application

Dầu mỡ bôi trơn cho ngành dệt may

Ngày nay, cùng với sự tiến bộ của các phương pháp dệt là việc máy móc, thiết bị trong ngành luôn ở tình trạng chịu áp lực cao khi hoạt động

Dầu mỡ bôi trơn cho ngành thép

In Steel Industry lubricants manufacture products which are used in kiln bearings, open gears and drives, ball and rod mills, rolling mills and continuous casting applications.

Call: 0868 611697