Lượt xem: 609

Hệ thống xích

Mã sản phẩm : 1471231017

Call: 0868 611697
Số lượng:

  - Beslux Chain : Dầu bôi trơn xích nhiệt độ cao.
  - Beslux RamCa : Dầu bôi trơn xích nhiệt độ cao.
  - Beslux Camin : Dầu bôi trơn xích có tính bám dính cao chống văng tóe và nhỏ nhọt, làm việc trong môi trường hơi nước và độ ẩm cao. 
  - Beslux Gear Atox F : Dầu bôi trơn xích - An toàn thực phẩm NSF - H1
  - Beslux chain VLTR : Dầu bôi trơn xích - An toàn thực phẩm NSF - H1
  - Beslux Ramca Spray : Dầu bôi trơn dạng bình xịt sử dụng cho xích tải, thanh trượt, con lăn trong điều kiện nhiệt độ cao.

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật