Lượt xem: 1559

​G.Beslux ELG-38

Mã sản phẩm : 1474968857

​Mỡ gốc khoáng với hàm lượng cao chất rắn dẫn điện

Call 0868 611 697
Số lượng:

    G.Beslux ELG-38 : Mỡ gốc khoáng với hàm lượng cao chất rắn dẫn điện, bôi trơn và bảo vệ cho các vị trí tiếp xúc điện.

Sản phẩm liên quan