Lượt xem: 794

Dầu mỡ bôi trơn cho ngành dệt may

Mã sản phẩm : 1479461317

Ngày nay, cùng với sự tiến bộ của các phương pháp dệt là việc máy móc, thiết bị trong ngành luôn ở tình trạng chịu áp lực cao khi hoạt động

Số lượng:

     Ngày nay, cùng với sự tiến bộ của các phương pháp dệt là việc máy móc, thiết bị trong ngành luôn ở tình trạng chịu áp lực cao khi hoạt động, do vậy việc sử dụng chất bôi trơn cho thiết bị cũng ngày càng được chú ý hơn.
     Ngoài việc sử dụng các chất bôi trơn gốc khoáng thì các chất bôi trơn gốc tổng hợp có chất lượng cao với nhiều thành phần phụ gia đặc biệt cũng được chấp nhận và sử dụng một cách rộng rãi hơn bởi nhiều tính năng ưu việt.

  Lubricants and clean for Textile Industry :

  Spinning Machines
  Rotary Plane
  Roller Bearings
  Bottom Rollers
  Spinning Turbines
  Spinning Rings
  Synthetic Fibre Spinning Machines
  Spinning Pumps
  Spinnerets
  Pre-heaters
  Separator Rollers
  Hot Drawings
  Spin & Pirn Winding Machines
  Thread guides & slides & zig-zag winder guide
  Splicer and tensioning device
  Auto pirn winding machine
  Spindle cans bearings
  Lid seals of high temperature dyeing autoclaves
  Worm gear (overhead travelling cleaners)
  Warp Knitting Machines
  Needles and sinkers in circular knitting machine
  Needles and sinkers in flatbed knitting machine
  Needles and sinkers in in sock & hosiery production
  Thread guide box slider rails on flatbed knitting machines
  Looms
  Steel wire needles
  Rapier ribbons on gripper looms
  Stenter Chains 
  Finishing
  Roller bearings in washing machines, dyeing and festoon steamers
  Corrosion protection inside steamers
  Fabric conveyor chains
  Electric motor roller bearings in dryers.

  ….Other Lubricants

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật